Qinve je nástroj pro rychlé a efektivní zpracování papírových dodavatelských faktur

Neztrácejte čas manuálním přepisováním dodavatelských faktur. Naskenujte je a přeneste je pomocí Qinve do Vašeho ekonomického informačního systému. Qinve rozpozná důležité údaje na faktuře a vloží je do správných polí. Fakturu máte zpracovanou za několik vteřin!

Nebo sem přetáhněte soubor se skenem faktury.

Ukázka fungování Qinve

Jak funguje Qinve?

Stáhnout